Kampania ,,NIE HEJTUJĘ – REAGUJĘ”

Nasza szkoła przystąpiła do kampanii „NIE HEJTUJĘ – REAGUJĘ”  (działania realizujemy w okresie: 5.11.2019 – 2.12.2019)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną pn. „Nie hejtuję – reaguję”, w której szczególny nacisk położony jest na rolę świadków hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Kluczową kwestią walki z hejtem jest bowiem reagowanie na to zjawisko – a reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Kampania zwraca uwagę na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcie dla ofiary.

_RegulaminKonkursu_Nie hejtuję

Wolontariat

Wolontariat