Psycholog

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

24 stycznia, 2020 | Psycholog

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Mapa POMOCY INSTYTUCJONALNEJ osobom
doświadczającym przemocy w rodzinie:
(źródło: http://www.mops.radom.pl, 10 X 2019)

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia
ul. Grabowa 17
tel. 48 360 89 40
przemoc@mops.radom.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
tel. 48 360 87 01, 360 84 88
sekretariat@mops.radom.pl

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy MOPS
ul. Grabowa 17
tel. 48 360 89 40

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Malczewskiego 20 b
tel. 48 362 27 45
osrodek@tpd.radom.pl

Komenda Miejska Policji
ul. 11 Listopada 37/59
tel. 997, 112, 48 345 30 30, 345 31 44

Komisariat Policji 1
ul. Traugutta 30
tel. 48 345 33 50, 345 33 53

Komisariat Policji 2
ul. Radomskiego 2
tel. 48 345 33 11

Komisariat Policji 3
ul. Batalionów Chłopskich 6/8
tel. 48 345 39 40

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Caritas Diecezji Radomskiej
ul. Kościelna 14 b
tel. 48 365 10 87
radom@caritas.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Rwańska 16 lok. 5, tel. 48 381 04 00
Radomski Szpital Specjalistyczny
ul. Tochtermana 1
tel. 361 51 00

Przychodnia Leczenia Uzależnień
ul. Tochtermana 1
tel. 48 361 51 00, 361 56 19

Oddział Odwykowy przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Krychnowicka 1
tel. 48 332 45 00

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Reja 30
tel. 48 363 19 93, 48 362 27 89

Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
ul. Pułaskiego 9
tel. 48 360 24 63
karan@karan.pl

Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria”
ul. Wjazdowa 4
tel. 48 383 55 70
clubvictoria@clubvictoria.pl

Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS
ul. Wolanowska 120
tel. 663 367 089
tomek.masters@neostrada.pl

Stowarzyszenie MONAR
ul. Struga 57 A
tel. 48 364 76 00
radomporadnia@monar.org

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. 1905 Roku 21
48 383-66-72

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
ul. 1905 Roku 21
tel. 501 677 215
radom.ptpu@gmail.com

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko”
ul. Główna 16
tel. 48 383 66 52

W sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie
lub zagrożenia przemocą dzwoń:
 

• POLICJA – 997
• POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
• TELEFON ALARMOWY – 112
• OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
„NIEBIESKA LINIA” –  0801 120 002

19 listopada, 2019 | Psycholog

Wolontariat

Wolontariat