Egzamin gimnazjalny

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 
11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 12
 kwietnia 2019 r. (piątek)

 na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Wolontariat

Wolontariat