,,Europejski Dzień Języków Obcych”

26 października, 2019 | Biblioteka, Ważne wydarzenia

26 września – to Europejski Dzień Języków Obcych. Dzień ten ma na celu ukazać opinii publicznej wagę uczenia się i nauczania języków obcych, promować różnorodność kulturową i językową Europy, propagować uczenie się języków przez całe życie w szkole jak i poza nią.

W naszej szkole również w klasie 2a obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych, który został zorganizowany przez panie: Marzenę Chruścińską, Ewę Kapustę, Małgorzatę Bachorską i Izabelę Zagrodnik.

Dzieci zostały zapoznane z przywitaniami w różnych językach oraz pokolorowały flagi różnych państw Europy. Następnie uczestniczyły w quizie dotyczącym języków oraz wykonywały ćwiczenia polegające na wyszukaniu różnych języków w diagramie. Na zakończenie zajęć najlepsi uczniowie otrzymali pamiątkowe książki i zjedli słodki poczęstunek.

Wolontariat

Wolontariat