Informacje o naborze dla rodziców uczniów klas III

22 lutego, 2019 | Aktualności

Zaproszenie
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu serdecznie zaprasza rodziców
uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów na spotkanie poświęcone
ogólnym zasadom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, zgodnie z załączonym harmonogramem spotkań   KLIKNIJ 

Harmonogram spotkań  rodzicami uczniów klas VIII i III gimnazjów marzec 2019 r.

KLIKNIJ 

Wolontariat

Wolontariat