Konkurs fotograficzny „Moje Świąteczne – Weekendowe śniadanie”.

2 kwietnia, 2021 | Aktualności, Uncategorized

Celem konkursu jest popularyzacja fotografii wśród uczniów oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI .

Zasady konkursu

1. Czas trwania konkursu: do 20 kwietnia 2020 r.

2. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych wraz z wierszykiem lub przepisem o zdrowym odżywianiu.

3. Każdy uczestnik zgłasza 1 pracę.

4. Format zdjęć:

a. odbitki kolorowe,

b. rozmiar minimum15x21cm,

c. dopuszczalny jest wydruk.

5. Każde zdjęcie powinno być opatrzone metryczką na odwrocie: imię i nazwisko oraz klasa.

6. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio do p. Anety Zacharskiej lub wychowawców.

7. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku szkoły oraz na stronie internetowej.

Zdjęcia prac przesyłamy :

azacharska@zsp3.radom.pl

Serdecznie zapraszam

Nauczyciel 

Aneta Zacharska 

 

Wolontariat

Wolontariat