„Mikołajkowy zawrót głowy”

7 grudnia, 2018 | Aktualności

Klasę O A i 1 A Mikołaj w tym roku odwiedził dwukrotnie. 

O6 grudnia podczas wycieczki obu klas do Podzamcza oraz 07 grudnia w naszej szkole.

Dziś Mikołaj mógł dłużej porozmawiać z uczniami. Nie zapomniał przekazać słodkich upominków. Spotkaniu z Mikołajem w klasie 0 A towarzyszyła recytacja wierszyków, wspólny śpiew przygotowanej piosenki pt. Czy Mikołaj przyjdzie do nas? oraz gra edukacyjna z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Radości i uśmiechów nie było końca.

Mikołaju do zobaczenia za rok! 

Wolontariat

Wolontariat