,,Ogólnopolski Dzień Głośnego czytania w klasie 5a”

30 września, 2019 | Ważne wydarzenia

30 września 2019 w klasie 5a odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, który zorganizowała Pani Dyrektor Małgorzata Pudzianowska i Magdalena Ślifirczyk.

Dzieci odczytały wybrane przez siebie fragmenty ulubionych książek oraz utworów lirycznych. Do głośnego czytania dołączyła również polonistka klasy V. Pani Dyrektor zaś odczytała zawiłe łamańce językowe. Dzieci również bardzo chętnie podejmowały się próby odczytania tzw. „skrętaczy języka”, które przysporzyły wiele uśmiechu na twarzach uczniów.

Głośne czytanie ma wiele pozytywnych stron: rozwija wyobraźnię, poprawia koncentrację, wzbogaca nasz język oraz wyrabia nawyk poprawnego użycia ortografii języka polskiego. Jak powiedział Umberto Eco – Kto czyta, ten żyje podwójnie!  Zachęcamy wszystkich do głośnego czytania.

Wolontariat

Wolontariat