Historia lotnictwa

Lotnictwo dawniej i dziś

 Ludzie od wielu stuleci marzyli o lataniu. Pasję tę udało się im zrealizować dopiero w początkach XX wieku, kiedy to w roku 1903 dokonano pierwszego kontrolowanego przelotu maszyną napędzaną silnikiem. Od tego momentu datuje się gwałtowny rozwój zainteresowania maszynami latającymi – ich produkcją i wykorzystaniem w celu, zarówno, cywilnym, jak i wojskowym.
Rodzime (polskie) tradycje lotnicze sięgają I wojny światowej i oddziałów powietrznych wchodzących w skład „Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku rozpoczął swą działalność pierwszy organ kierowniczy krajowego lotnictwa, czyli Sekcja Żeglugi Napowietrznej przy Departamencie Technicznym Ministerstwa Spraw Wojskowych. Budowano lotniska, zaczęły powstawać pierwsze jednostki lotnicze o charakterze bojowym.
Cenny wkład w lotnictwo sportowe wnieśli wówczas Stanisław Wigura i Franciszek Żwirko, którzy w sierpniu 1932 roku zwyciężyli w międzynarodowych zawodach lotniczych Challenge 1932. Wigura był także współtwórcą nowoczesnych konstrukcji samolotowych, między innymi słynnego RWD, nazwanego tak od nazwisk jego konstruktorów (inż. Rogalskiego, Wiguryi Drzewieckiego).
Niewątpliwie chlubną kartą lotnictwa polskiego był udział naszych pilotów w walce przeciwko niemieckiej Luftwaffe podczas powietrznej bitwy o Anglię w 1940 roku. Polskie dywizjony odznaczyły się wówczas niezwykłą odwagą, poświęceniem i zdumiewającą skutecznością w starciach z samolotami wroga. Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii, powiedział o nich: „Nigdy w dziejach wojen tak liczni nie zawdzięczali tak wiele nielicznym”.
Dokonania polskich pilotów i konstruktorów do dziś budzą na całym świecie uznanie i podziw – było to głównym argumentem, który skłonił nas do wyboru „Lotników Polskich” na patrona naszej szkoły ale nie jedynym.

Historia Publicznego Gimnazjum nr 10, podobnie jak historia radomskiego lotniska, sięga dwudziestolecia międzywojennego. Lotnisko na Sadkowie powstało w roku 1927, niedługo potem rozpoczęły się też szkolenia w nowoutworzonej Eskadrze Szkolnej Pilotów, przemianowanej w 1935 roku na Szkołę Pilotów Rezerwy, a w 1937 roku -Szkołę Podchorążych Rezerwy Lotnictwa.
Po przerwie wymuszonej działaniami II wojny światowej, szkolenia lotnicze powróciły do Radomia – w roku 1951 założona została Oficerska Szkoła Lotnicza nr 5, a w 1958 roku utworzono 60 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. W wyniku reorganizacji na bazie tej ostatniej szkoły powstał w roku 2000 Ośrodek Szkolenia Lotniczego, przekształcony w roku 2011 na 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego.
Nie tylko loty ćwiczebne i szkolenia podchorążych odbywają się na radomskim niebie. Radom stał się miejscem kojarzonym z Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi Air Show, które odbywają się tu od roku 2000, i które przyciągają tysiące pasjonatów samolotów i akrobacji lotniczych. Atrakcją pokazów są lotnicy z całego świata, a także piloci z utworzonego w roku 1969 w Radomiu wojskowego zespołu akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry” (dawna nazwa „Rombik”) oraz kontynuującego tradycję radomskiego pilotażu grupowego zespołu „Orlik”.

„Lotnicy Polscy” – obecni w historii od przeszło stu lat – kojarzeni są z takimi wyróżnikami jak: miłość do ojczyzny, odwaga, honor, odpowiedzialność, oddanie i koleżeństwo. 

Właśnie te cechy chcemy wpajać naszym uczniom poprzez:
• spotkania z pilotami cywilnymi i wojskowymi, konstruktorami, pracownikami Portu Lotniczego Radom S.A., miłośnikami lotnictwa, itp.
• organizowanie pokazów filmów i wystaw poświęconych lotnikom polskim;
• zbieranie i upowszechnianie informacji o lotnisku na Sadkowie, życiu i pracy lotników, dokonaniach znanych pilotów, samolotach, itp.
• dbanie o pamięć żołnierzy-lotników (na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Limanowskiego w Radomiu znajdują się mogiły tych, którzy zginęli podczas bombardowań lotniska Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Sadkowie we wrześniu 1939 roku);
• wycieczki do miejsc poświęconych lotnikom (na przykład pod Pomnik Lotnika iPomnik Lotników Polskich oraz Cmentarz Powązkowski w Warszawie;
Tablicę pamiątkową  w Kościele Garnizonowym i Pomnik Zasłużonych Lotników Ziemi Radomskiej przy jednostce wojskowej 
w Radomiu);
• wycieczki do muzeów (na przykład Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie);
• współpracę przy organizacji i udział w organizowanych w Radomiu Międzynarodowych Pokazach Lotniczych Air Show.

W ten sposób uczniowie poznają sylwetki lotników polskich (wśród nich jedno z czołowych miejsc zajmuje pilot i konstruktor Tadeusz Sołtyk, Honorowy Obywatel Miasta Radomia). Dzięki spotkaniom z ludźmi związanymi z lotnictwem mają oni okazję rozwinąć własne zainteresowania i pasje, poznać „od podszewki” tajniki zawodów, które być może będą chcieli w przyszłości wykonywać. Poprzez realizację wspólnych projektów związanych z takim patronem uczniowie uczą się współpracy i zaangażowania, rozwijają w sobie wartości, takie jak szacunek dla drugiego człowieka, odpowiedzialność, szczerość i oddanie. Dbają o kultywowanie tradycji narodowych, szanują historię i pamiętają o ludziach, którzy oddali swe życie za ojczyznę.

Mamy nadzieję, że patron zbiorowy, jakim są „Lotnicy Polscy”, będzie stanowił dla uczniów trwały wzór do naśladowania, a wielość sylwetek „ludzi nieba” będzie dla nich pomocą w wyborze własnej życiowej drogi. 

 

Wolontariat

Wolontariat