[rev_slider_vc alias=”glowny-slider”]

c_row css=”.vc_custom_1519124209865{margin-top: -60px !important;}” el_class=”pasek”]

[/vc_row]

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że nowa strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 jest już aktywna pod adresem:

www.zsp3.radom.pl

Zapraszamy Państwa do odwiedzania nowej strony internetowej szkoły – wszelkie informacje dotyczące placówki będą na bieżąco umieszczane pod nowym adresem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŻYWIENIA DZIECI SZKOLNYCH

Żywienie dzieci szkolnych rozpocznie się

z dniem 13 września 2021.

W sprawie obiadów dla dzieci prosimy o kontakt pod numerem:

725 653 899

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

godz. 9:00 – klasy 1ai, 1b, 1c (mała sala gimnastyczna)

godz. 9:15 – klasy 2ai, 2b, 3b (spotkanie z wychowawcami w salach)

godz. 9:30 – klasa 3a (spotkanie z wychowawcą w sali)

godz. 9:30 – klasy 4a, 7ai (spotkanie z wychowawcami w salach)

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Szanowni Rodzice

Prosimy o wypełnienie poniższych dokumentów dotyczących świetlicy szkolnej i dostarczenie ich do sekretariatu do dnia 27.08.2021 r.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 (aby pobrać dokument kliknij poniżej)

ŚWIETLICA_DEKLARACJA_

Upoważenienie do odbioru dziecka (aby pobrać dokument kliknij poniżej)

Karta odbioru dziecka

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PP nr 20

Dnia 30.08.2021 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętymi do Przedszkola Publicznego nr 20 w Radomiu. Tematem zebrania będą informacje organizacyjne i dydaktyczno-wychowawcze.  Miejscem zebrania jest sala gimnastyczna przy głównym wejściu do szkoły. Obecność i założenie maseczek jest obowiązkowe. 

Dyrektor i Nauczyciele 

Dnia 31.08.2021 r. (tj. wtorek) w godzinach od 10.00 do 12.00 odbędzie się „Dzień otwarty” dla wszystkich nowo przyjętych dzieci do przedszkola z rodzicami. 

Serdecznie zapraszamy ! 

INFORMACJA DLA RODZICÓW  DOTYCZĄCA WYPRAWKI DLA UCZNIÓW KLASY I

Drodzy Rodzice,

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2021/2022 poniżej zamieszczamy informację dotyczącą wyprawki dla uczniów klas I. Aby dowiedzieć się więcej, proszę kliknąć w link → Wyprawka do klasy 1

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby na pierwsze zajęcia wyposażyć dziecko w piórnik z przyborami wymienionymi w wyprawce.

Narodowy Spis Powszechny 2021

 Informacja prasowa (kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat NSP 2021) 

Informacja prasowa

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Szanowni Państwo, w załączniku poniżej znajduje się potwierdzenie woli zapisu dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Potwierdzenie woli należy złożyć do urny (zapakowane w kopertę).

Termin potwierdzenia trwa od 26 marca do 8 kwietnia.

Kliknij, aby pobrać dokument → potwierdzenie_woli

REKRUTACJA 2021/2022 !!!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Zarządzenie Prezydenta (kliknij →   Zarządzenie Prezydenta

Uchwała Rady Miejskiej (kliknij →Uchwała Rady Miejskiej

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli (kliknij →Informacje

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych (kliknij poniżej)

Informacje
Zasady rekrutacji do szkół podstawowych (kliknij → )Zasady rekrutacji

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/21

(USTANOWIONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY W UZGODNIENIU Z RADĄ RODZICÓW)

04.01.2021 r., 05.01.2021 r. – poniedziałek, wtorek

30.04.2021 r. – piątek

04.05.2021 r. – wtorek

04.06.2021 r. – piątek

Zajęcia plastyczno – techniczne dla radomskich przedszkolaków

w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dostęp do systemu iPrzedszkole

Aby zapoznać się z instrukcją dostępu do panelu iPrzedszkole, proszę kliknąć w link → Logowanie – iprzedszkole

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Radomiu

 w warunkach pandemii COVID-19

Aby zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa proszę kliknąć link → wewnętrzna procedura zsp3

UWAGA!!!

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10

W ZSP NR 3

Szanowni Rodzice,

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w warunkach pandemii COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej  nr 10 w ZSP nr 3 w Radomiu.

Dyrekcja ZSP nr 3 

Wytyczne GIS, MZ i MEN (kliknij, aby się  zapoznać) → Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

Procedura postępowania (kliknij, aby się  zapoznać) → PSP 10_Procedura COVID-19

Załącznik do procedury postępowania (kliknij, aby pobrać) → PSP 10_Załączniki do procedur

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (kliknij, aby zobaczyć)→ Rewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

KONSULTACJE NAUCZYCIELI OD DNIA 01.06.2020

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w ZSP nr 3 

(kliknij, aby wyświetlić terminy konsultacji)→ PSP 10_KONSULTACJE

UWAGA!!!

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 20

Szanowni Rodzice,

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w warunkach pandemii COVID-19 w Przedszkolu Publicznym nr 20 w Radomiu.

Rodziców, których dzieci będą objęte zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi, proszę o wydrukowanie, staranne wypełnienie wszystkich rubryk i czytelne podpisanie Załączników nr 1, 2 i 3.

Wypełnione dokumenty proszę włożyć do foliowej koszulki – będą one odebrane i sprawdzone przed przyjęciem dziecka do przedszkola.

Dyrekcja ZSP nr 3

Procedura postępowania (kliknij, aby się zapoznać) → PP20_Procedura COVID-19

Załącznik do procedury postępowania (kliknij, aby pobrać) → PP20_Załączniki do procedur

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (kliknij poniżej, aby zobaczyć)

Rekomendacje_GIS_–_zajęcia_rewalidacyjne

REKRUTACJA – PRZEDSZKOLE!!!

Zakończenie I etapu rekrutacji do przedszkoli – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Przypominamy, iż po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji.
Wypełniony i podpisany przez rodziców Formularz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka
do przedszkola/szkoły podstawowej należy dostarczyć do 15 maja 2020 r.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

 1. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęcia formularza drogą mailową
  na adres  przedszkola/szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
  Adresy e-mail placówek  znajdują się w ofercie każdego przedszkola/szkoły podstawowej.

lub

 1. Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO PP nr 20

Przedszkole Publiczne nr 20 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 
w Radomiu – lista kandydatów przyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym.
(kliknij poniżej, aby wyświetlić listę)

REKRUTACJA – SZKOŁA PODSTAWOWA!!!

Zakończenie I etapu rekrutacji do klasy I – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy I.

Przypominamy, iż po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do klasy I rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do klasy I w szkole podstawowej, wskazanej w wyniku elektronicznej rekrutacji.
Wypełniony i podpisany przez rodziców Formularz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka
do klasy I szkoły podstawowej należy dostarczyć do 18 maja 2020 r.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

 1. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęcia formularza drogą mailową
  na adres szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
  Adres  e-mail placówki  znajdują się w ofercie szkoły podstawowej.

lub

 1. Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole podstawowej.

Formularz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej 

(kliknij, aby pobrać)→Potwierdzenie woli klasa pierwsza

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO PSP nr 10

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 
w Radomiu – lista kandydatów przyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym.
 Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym (kliknij poniżej, aby wyświetlić listę)

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista kandydatów przyjętych w jednostce obwodowej (kliknij poniżej, aby wyświetlić listę)

Lista kandydatów przyjętych w jednostce obwodowej

UWAGA!!!       

 INFORMACJA DOTYCZĄCA WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice!

W związku z możliwością wznowienia działalności przedszkoli od 6 maja 2020r. prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi MEN, GIS, MZ i poinformowanie za pośrednictwem wiadomości umieszczonej na portalu iPrzedszkole o niemożliwości zapewnienia dziecku dalszej opieki w domu.

W związku z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa grupy przedszkolne muszą być mniej liczne – nie będą przyjmowane dzieci rodziców niepracujących i dzieci z objawami chorobowymi.

Dyrekcja ZSP nr 3

WYTYCZNE GIS DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI 

czytaj więcej→Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

WYTYCZNE ORGANU PROWADZĄCEGO DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLI

czytaj więcej→Wytyczne ORGANU PROWADZACEGO dot. funkcjonowania przedszkoli

WYTYCZNE GIS, MZ, MEN DOTYCZĄCE WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLI 

czytaj więcej →Wytyczne_GIS_i_MZ

UWAGA RODZICE!

INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z DECYZJĄ WŁADZ     

W DNIACH OD 16 MARCA 2020R.- DO ODWOŁANIA  FUNKCJONOWANIE ZSP nr 3 ODBYWA SIĘ POPRZEZ ZDALNE NAUCZANIE.

REKRUTACJA 2020/2021 !!!

(ze zmianami w zasadach rekrutacji

do szkół podstawowych oraz przedszkoli

wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii w Polsce)

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI

DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

WAŻNE!  Nowe Zasady Rekrutacji (kliknij poniżej)
 Zasady rekrutacji (kliknij poniżej) 
Zarządzenie prezydenta (kliknij poniżej) 
Terminy postępowania rekrutacyjnego (kliknij poniżej) 
Uchwała (kliknij poniżej)   

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

WAŻNE!  Nowe Zasady Rekrutacji (kliknij poniżej)

Nowe Zasady Rekrutacji

Zasady rekrutacji (kliknij poniżej)       

Zasady rekrutacji

Zarządzenie prezydenta (kliknij poniżej)       

Zarządzenie prezydenta

Terminy postępowania rekrutacyjnego (kliknij poniżej)      
Uchwała (kliknij poniżej)     
Zapraszamy!!!

APEL POLICJI

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych. Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

(aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniżej)

Apel do rodziców/prawnych opiekunów w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12-25 marca 2020r  – kliknij poniżej, aby się zapoznać

MPWIS – APEL do RODZICÓW w zw. z zawieszeniem zajęć szkolnych

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla Rodziców i opiekunów – kliknij poniżej, aby się zapoznać

pismo MKO do rodziców i opiekunów 12.03.2020

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów – kliknij poniżej, aby się zapoznać

pismo MKO do uczniów 12.03.2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W okresie zawieszonych zajęć szkolnych, tj. od 16 marca – do odwołania jest uruchomiona możliwość wsparcia konsultacyjno-doradczego szkolnego psychologa poprzez kontakt telefoniczny.

Dyżur psychologa szkolnego (na odległość),za pośrednictwem telefonu 664-244-285 proponujemy
w stałych godzinach pracy psychologa ZSP Nr 3 w Radomiu, tj.:

Pn.: 8.00 -14.00;Wt.: 8.00 – 13.00;  Śr.: 8.00 – 10.00;Czw.: 12.00 – 16.00; Pt.: 8.00 – 13.00.

PRZECZYTAJ!

 Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wolontariat

Wolontariat

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1)      administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Radomiu, ul. Długojowska 6, 26-600 Radom
2)      dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3)      dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4)      każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5)      każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
6)      podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
7)      Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
8)      dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
9)      dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.