Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/19 dla klasy I, IV i III gimnazjum

– podręczniki, zeszyty ćwiczeń uczeń wypożyczy w szkole (nie dotyczy religii)
Podręczniki do nauki religii uczniowie kupują samodzielnie

 

Wolontariat

Wolontariat