Regulamin szczęśliwego numerka

 1. Numerki losuje się w ostatnim dniu nauki każdego miesiąca w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 2. Osoba losująca wybiera dwa numerki na każdy dzień nauki spośród 30 kartoników na cały miesiąc.
 3. Numerki, które nie zostały wybrane, biorą udział w następnym losowaniu w pierwszej kolejności.
 4. Lista wylosowanych numerków znajduje się :
  a)w gablocie „Szczęśliwego numerka”,
  b)w gablocie SU,
  c) na tablicy w pokoju nauczycielskim,
  d) na „Tablicy ogłoszeń” w Librusie.
 5. Uczeń mający „szczęśliwy numerek” NIE jest zwolniony z prac klasowych oraz prac domowych, MA tylko ULGĘ w odpowiedziach ustnych i niezapowiedzianych kartkówkach.
 6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczniów zastrzega się czasowe zawieszenie losowania „szczęśliwego numerka”.

Wolontariat

Wolontariat