Dokumenty

Statut szkoły     PDF 

Dziennik elektroniczny – procedury     PDF 

Regulamin świetlicy     PDF 

Informacje o Ochronie Danych Osobowych     PDF

 

Rok szkolny 2018/19

 

Plan pracy szkoły     PDF 

Wykaz podręczników     PDF 

Harmonogram uroczystości szkolnych     PDF 

Konkursy wewnątrzszkolne     PDF 

Imprezy planowane przez nauczycieli   PDF

Zajęcia pozalekcyjne   PDF

 

Wolontariat

Wolontariat