Instrukcja elektronicznego rejestrowania kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

13 marca, 2018 | Rekrutacja

Adres strony dla rodziców: 
https://naborp-kandydat.oswiatawradomiu.pl/radom/Candidates/Add
Rodzic wpisuje pesel dziecka i klika Dalej, uzupełniając kolejne dane. 

Na końcu należy wydrukować Wniosek o przyjęcie kandydata oraz odpowiednie oświadczenia, podpisać je i dostarczyć do sekretariatu PSP nr 10, ul. Długojowska 6 w godzinach 8.00 – 15.00.

Wolontariat

Wolontariat