Nauczyciele

Religia                                                                                                                                                     

 • Ewa Hodyra

Język polski   

 • Magdalena Ślifirczyk

Język angielski

 • Małgorzata Bachorska 
 • Flawia Bilewska 

Matematyka    

 • Sabina Gliszczyńska

Historia / WOS / WDŻ                                                                                                                    

 • Emilia Spyra – wychowawca klasy 5a

Geografia, przyroda         

 • Anna Szczepanik 

Biologia            

 • Renata Szczepańska

Informatyka                                                                                                                                        

 • Barbara Boniecka

Muzyka 

 • Mirosław Moniak                                                                                                              

Plastyka

 • Urszula Kliszewska

Wychowanie fizyczne                                                                                                                    

 • Marcin Fokt
 • Dariusz Włodarczyk
 • Aneta Zacharska

Nauczanie wczesnoszkolne 

 • Anna Kalwarczyk – wychowawca klasy 1a
 • Monika Kaszuba – wychowawca klasy 1b
 • Ewa Kapusta – wychowawca klasy 2a       

Nauczanie przedszkolne

 • Iwona Rybicka – wychowawca klasy 0c

Świetlica 

 • Barbara Boniecka
 • Barbara Cichy
 • Magdalena Ślifirczyk
 • Dariusz Włodarczyk
 • Marcin Fokt

Wolontariat

Wolontariat