Psycholog szkolny

Psycholog szkolny

Beata Kwiatkowska

 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 psycholog szkolny oferuje wsparcie dla:

 •   uczniów
 •   rodziców
 •   nauczycieli

Proponuję wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów:

 •    rozwojowych
 •    edukacyjnych
 •    wychowawczych
 •    rodzinnych

naszych podopiecznych / uczniów

Przedszkola nr 20 i PSP 10 w Radomiu

 

Godziny pracy psychologa szkolnego
w roku szkolnym 2020/2021:

Poniedziałek    8.15 –10.30 oraz 11.15 – 13.00 

Wtorek              9.00 – 14.00

Środa                9.30 – 15.30

Czwartek        11.15 – 13.15

Piątek               8.15 – 13.15

  (Gabinet psychologa: II piętro)

Serdecznie zapraszam do kontaktu osobistego

lub telefonicznego 664-244-285

Netykieta ZSP3

NIEZBĘDNIK-zanim-pojdziemy-do-szkoly (1)

Mazowiecki_Informator_dla_Rodzicow_i_Opiekunow_Dziecka_z_Niepelnosprawnoscia__1_

Plakat_edukacja-wlaczajaca_MEN_IX 2018

Poradnik_Rady rodziców_kompetencje i zasady działania

Ważne telefony i adresy gdzie możesz uzyskać pomoc:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Radomiu (rejonowa dla ZSP Nr 3)

26-600 Radom, ul. Kolejowa 22, tel. 48 360-20-97 lub 797138 683

e-mail: poradnia@pppnr1.radom.pl; www.pppnr1.radom.pl

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3  w Radomiu

26-600 Radom, ul. Główna 3, tel. 48 33-14-510

e-mail:  poradnia@ppp3radom.org.pl; www.ppp3radom.org.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i  Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

26-600  Radom, ul. Lipska, tel. 48 366-41-31

e-mail: sekretariat@zssipo.radom.pl; www.zssipo.radom.pl

Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna SODIR26-600

Radom, ul. Główna 12, tel. 608 012 567, 882 099 022

e-mail: snpppradom@gmail.com;  www.terapiadzieci.radom.pl

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
Polskiego Związku Głuchych

26-600  Radom, ul. Wjazdowa 4, tel. 48 362-84-74, 48 362-50-02696-489-002

e-mail: info@poradniasluchu.radom.plwww.poradniasluchu.radom.pl

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Niebieska Linia 800 12 00 02 Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  – Ośrodek Interwencji Kryzysowej  Radom,  ul. Malczewskiego 20,  tel: (48) 362-54-61

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   Radom, ul. Limanowskiego 134,    tel: (48) 360-87-01

Terapia uzależnień ( w tym behawioralne , np.:  uzależnienie od komputera, Internetu)

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 

Radom, ul. Pułaskiego 9,    tel: 048 360 24 63

Centrum Psychoterapii Rodzin     Radom,   ul. Śniadeckich 1, tel: (48) 366-93-78,  340-62-06

Ważne!

Kochany Rodzicu ja-Twoje dziecko- czuję się  kochany, gdy:

 • słuchasz mnie uważnie,
 • poświęcasz mi czas,
 • szanujesz mnie i traktujesz poważnie, nawet jeśli moje problemy wydają Ci się niewielkie,
 • chwalisz mnie za moje postępy, zamiast porównywać  z innymi,
 • krytykujesz moje zachowanie, akceptując mnie jako osobę,
 • uczysz mnie jak rozwiązywać problemy, nie używając siły, agresji,
 • wyznaczasz mi granice, rozumiejąc moje potrzeby,
 • dajesz mi dobry przykład, potwierdzając swoim zachowaniem rady, których mi udzielasz,
 • towarzyszysz mi w moich doświadczeniach dając mi jednak odczuć , że  wierzysz           w moje możliwości i to , że sobie poradzę!

Akceptujesz mnie takim, jaki jestem 🙂

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Mapa POMOCY INSTYTUCJONALNEJ osobom
doświadczającym przemocy w rodzinie:
(źródło: http://www.mops.radom.pl, 10 X 2019)

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia
ul. Grabowa 17
tel. 48 360 89 40
przemoc@mops.radom.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
tel. 48 360 87 01, 360 84 88
sekretariat@mops.radom.pl

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy MOPS
ul. Grabowa 17
tel. 48 360 89 40

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Malczewskiego 20 b
tel. 48 362 27 45
osrodek@tpd.radom.pl

Komenda Miejska Policji
ul. 11 Listopada 37/59
tel. 997, 112, 48 345 30 30, 345 31 44

Komisariat Policji 1
ul. Traugutta 30
tel. 48 345 33 50, 345 33 53

Komisariat Policji 2
ul. Radomskiego 2
tel. 48 345 33 11

Komisariat Policji 3
ul. Batalionów Chłopskich 6/8
tel. 48 345 39 40

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Caritas Diecezji Radomskiej
ul. Kościelna 14 b
tel. 48 365 10 87
radom@caritas.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Rwańska 16 lok. 5, tel. 48 381 04 00
Radomski Szpital Specjalistyczny
ul. Tochtermana 1
tel. 361 51 00

Przychodnia Leczenia Uzależnień
ul. Tochtermana 1
tel. 48 361 51 00, 361 56 19

Oddział Odwykowy przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Krychnowicka 1
tel. 48 332 45 00

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Reja 30
tel. 48 363 19 93, 48 362 27 89

Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
ul. Pułaskiego 9
tel. 48 360 24 63
karan@karan.pl

Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria”
ul. Wjazdowa 4
tel. 48 383 55 70
clubvictoria@clubvictoria.pl

Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS
ul. Wolanowska 120
tel. 663 367 089
tomek.masters@neostrada.pl

Stowarzyszenie MONAR
ul. Struga 57 A
tel. 48 364 76 00
radomporadnia@monar.org

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. 1905 Roku 21
48 383-66-72

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
ul. 1905 Roku 21
tel. 501 677 215
radom.ptpu@gmail.com

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko”
ul. Główna 16
tel. 48 383 66 52

W sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie
lub zagrożenia przemocą dzwoń:
 

• POLICJA – 997
• POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
• TELEFON ALARMOWY – 112
• OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
„NIEBIESKA LINIA” –  0801 120 002

Wolontariat

Wolontariat