O szkole

Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Nasi uczniowie od lat odnoszą sukcesy w nauce i sporcie, uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach.
Nasza szkoła od początku swojego istnienia dążyła do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów w rozwoju w różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętności. Uczniowie uczą się w szkole języków obcych.

Szkoła zapewnia:

 • kompetentnych nauczycieli i wychowawców
 • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
 • poszanowanie praw ucznia
 • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
 • możliwość poznawania regionu i kraju 

Nasze atuty:

 • bezpieczeństwo w szkole – monitoring
 • nowoczesne pracownie informatyczne wyposażone w projektory multimedialne oraz ekrany
 • internet bezprzewodowy
 • tablice interaktywne w pracowniach
 • centrum multimedialne, biblioteka – internet dla każdego
 • dodatkowe zajęcia sportowe
 • klub pływacki „Wodnik”
 • nowoczesne sale gimnastyczne, siłownia, boisko sportowe
 • koła zinteresowań przygotowujące do konkursów przedmiotowych oraz artystycznych
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami edukuacyjnymi
 • wolontariat
 • redakcja szkolnej gazetki „Strzał w 10”
 • współpraca z placówkami kultury i szkołami ponadgimnazjalnymi
 • współpraca międzynarodowa (projekt – Socrates Comenius)
 • zielone i białe szkoły – wycieczki edukacyjne
 • dziennik elektroniczny „Librus”<

Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934 – 2004

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła rozpoczęła działalność w 1933 r. jako Publiczna Szkoła Powszechna im. Montwiłła Mireckiego. Mieściła się w budynku drewnianymprzy ul. Słowackiego 104.

05.09.1972 r. – szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ul. Długojowskiej 6 – od tego czasu funkcjonowała jako Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10.

10.03.1984 r. – odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Józefa Grzecznarowskiego.

1997-1999r. – w szkole przeprowadzono remont kapitalny budynku i dobudowano szatnie.

01.09.1999 r. – powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (PSP i PG) – 25 oddziałów.

01.09. 2001r. – powołano Publiczne Gimnazjum Nr 10

01.09. 2017r. – powołano Publiczną Szkołę Podstawową Nr 10

Wolontariat

Wolontariat