Wolontariat

 ,,Branie wypełnia ręce, a dawanie wypełnia serce”

W naszej szkole działa Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu ,,Pomocna dłoń”, który jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży ,,Arka” w Radomiu.

Nasza szkoła włączyła się w działalność wolontariacką, upatrując w niej wartościowy element wychowania i edukacji. Nasi wolontariusze przestrzegają KARTY ETYCZNEJ WOLONTARIUSZA, która jest nieformalnym kodeksem postępowania wolontariackiego, wskazującym na reguły i normy.

Do klubu należą uczniowie, którzy chcą być wolontariuszami.
Wolontariat jest świadomą, dobrowolną działalnością, podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie. Są to ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się
w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach oraz schroniskach dla zwierząt. Jesteśmy zawsze tam, gdzie potrzebna jest nasza pomoc.

Prowadzimimy również stronę na Facebooku, do polubienia której serdecznie zapraszamy – facebook

Jesteśmy KUBEM ROKU 2016 i 2017!

Wolontariat

Wolontariat