Nadanie imienia szkole

WIELKI DZIEŃ NASZEGO GIMNAZJUM

Pod skrzydłami patrona

19 kwietnia 2012 r. w 80. rocznicę przekazania cywilnego Lotniska Sadków
władzom wojskowym odbyła się uroczystość nadania naszemu gimnazjum imienia
Lotników Polskich.
Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu naszej społeczności mogliśmy gościć w szkole najważniejszych przedstawicieli miasta i regionu.

 


„Szybujcie coraz wyżej, by być bliżej Nieba”

 

      Najważniejsze przesłanie z homilii biskupa Stefana Siczka skierowane do uczniów PG nr 10. 

 

Uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła się od mszy świętej w kościele Najświętszego Serca Jezusowego na Glinicach. 
           W świątyni zgromadzili się honorowi goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i okoliczni mieszkańcy.  
W nawie głównej, po lewej stronie miejsce zajęła radomska orkiestra wojskowa pod batutą kapitana Sławomira Ćwieka. 
Po prawej zaś stanęły poczty sztandarowe. Mszę celebrował biskup radomski Stefan Siczek w asyście zaproszonych i zaprzyjaźnionych z naszym gimnazjum księży.
           Uroczystość liturgiczną zainaugurował zagrany przez orkiestrę najstarszy hymn polski – „Bogurodzica”. 
Przedstawiciele rodziców prosili Jego Ekscelencję – Stefana Siczka o poświęcenie i pobłogosławienie sztandaru Publicznego Gimnazjum nr 10 w Radomiu. Natomiast nauczycielki reprezentujące całe grono pedagogiczne i wszystkich pracowników szkoły złożyły na ręce księdza Biskupa podziękowania za przyjęcie zaproszenia, Eucharystię i modlitwę w intencji młodzieży i pracowników szkoły.  Biskup radomski w homilii wspominał historię polskich lotników. 
Wskazywał na ich bezgraniczne poświęcenie, umiłowanie ojczyzny, honor, odwagę i nadzwyczajny hart ducha. Mówił, że polscy lotnicy to najbardziej odpowiedni patron dla naszego gimnazjum, chociażby z racji bliskiego sąsiedztwa szkoły z lotniskiem wojskowym. 
          Zaapelował do młodzieży, aby „zawsze patrzyli do góry, chcieli się wznosić coraz wyżej, być bliżej nieba”. Stawianie sobie coraz to nowych celów, ustawiczna praca nad własną osobowością, kształcenie właściwej postawy obywatelskiej to zadania i wyzwania dla młodych ludzi, którzy od tej chwili mają się wykazać, że są godni reprezentować gimnazjum, któremu patronują Lotnicy Polscy. 

 

               Cała społeczność uczniowska i wszyscy wierni z wielkim wzruszeniem i przejęciem wysłuchali słów 

 

Jego Ekscelencji. 
Po zakończonej mszy wszyscy w uroczystym pochodzie, przy wtórze dźwięków orkiestry wojskowej, przemaszerowali z kościoła Najświętszego Serca Jezusowego do Publicznego Gimnazjum nr 10 na kolejną część ceremonii.

Przygotowania

        Od wielu miesięcy na tę właśnie chwilę czekaliśmy z niecierpliwością, angażując się w różne działania, które mogłyby uświetnić ten kwietniowy dzień. Odbyło się szereg konkursów tematycznych: plastycznych, literackichi fotograficznych, imprezy artystyczne i projekty edukacyjne związane z lotnictwem i lotnikami, których codzienną pracę mogliśmy poznać, uczestnicząc w wycieczkach na lotnisko. 

Taka chwila zdarza się tylko raz

         Wiedzieliśmy, że w tym dniu będziemy świadkami niepowtarzalnego wydarzenia.                           
Z ciekawością, ale i dumą podążaliśmy w kierunku szkoły prowadzeni przez rytmiczne, mocne dźwięki melodii granych przez Orkiestrę Garnizonową Sił Powietrznych w Radomiu. „Jednością silni” wkroczyliśmy w mury naszej szkoły i zajęliśmy miejsca na sali gimnastycznej, która dzięki wysiłkowi nauczycieli i pracowników przypominała przestworza, jakie można by było obserwować z pokładu samolotu. To wrażenie potęgowały modele samolotów zawieszone w rozległej przestrzeni pomieszczenia.
           Rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, na wstępie której p.dyr. Małgorzata Pudzianowska powitała przybyłych gości, a następnie poprosiła wszystkich o powstanie. Wprowadzono poczet flagowy i poczty sztandarowe rodziców, uczniów oraz innych szkół.                
           Przy wtórze orkiestry wojskowej pod batutą kapelmistrza kapitana Sławomira Ćwieka odśpiewano hymn narodowy.
         Później p. dyr. Mirosława Ruta zwróciła się do zgromadzonych na sali gości i uczniów, podziękowała ekscelencji ks. biskupowi Stefanowi Siczkowi za przeprowadzenie mszy świętej i poświęcenie sztandaru, a także podkreśliła, jak szczególnym w historii szkoły jest dzień nadania imienia i przekazania sztandaru.
        Pani Dyrektor oficjalnie powitała dostojnych gości:
ks. biskupa Stefana Siczka, wiceprezydenta Radomia Ryszarda Fałka, Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Dariusza Wójcika wraz z radnymi, przedstawicielkę Mazowieckiego Kuratora Oświaty- starszego wizytatora p. Teresę Traczyk, Dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Leszka Pożyczkę, duchowieństwo, delegację oficerów 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego z zastępcą dowódcy ppłk Krzysztofem Baranowskim, emerytowanych wojskowych, zastępcę Komendanta Straży Miejskiej Edmunda Nowocienia, Komendanta Drugiego Komisariatu Policji Macieja Kowalczyka, Prezesa ZNP Tomasza Korczaka, Przewodniczącego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Oświaty Adama Słomkę, Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Lilię Kimber-Dziwisz, dyrektorów radomskich szkół i placówek oświatowych, byłych dyrektorów, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, przedstawicieli sponsorów, mediów i poczty sztandarowe innych szkół oraz rodziców, nauczycieli, pracowników i uczniów.

 Ceremonia

         Aktu nadania szkole imienia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej p. Dariusz Wójcik, który odczytał stosowną uchwałę, następnie przekazał akt p. dyr. Mirosławie Rucie. Pani Dyrektor uroczyście oznajmiła, że z tą chwilą Publiczne Gimnazjum nr 10 w Radomiu nosi imię Lotników Polskich. Podkreśliła, że zostało ono „…wybrane przez społeczność szkolną z wielką starannością 
i zastanowieniem. Utożsamiające najważniejsze wartości – odpowiedzialność, rzetelność, pracowitość, zaufanie i koleżeństwo” Nadmieniła również, że jest związane ze środowiskiem lokalnym i historią tego terenu, gdyż 19.04.2012 roku przypada 80 rocznica przekazania cywilnego lotniska na Sadkowie władzom wojskowym.
         Następnie głos zabrali niektórzy z dostojnych, licznie zgromadzonych gości, np. wiceprezydent Radomia p. Ryszard Fałek, przedstawicielka Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – starszy wizytator p. Teresa Traczyk. Podkreślali oni trafność wyboru tego zbiorowego patronatu, a kierownik Oddziału dla Przewlekle Chorych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego p. Lilia Kimber-Dziwisz podziękowała za wieloletnią współpracę szkoły z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i wręczyła symbolicznego anioła wdzięczności nauczycielce p. Barbarze Bonieckiej za tę właśnie działalność.
        Kolejnym ważnym momentem było uroczyste poświęcenie sztandaru naszej szkoły przez ks. biskupa Stefana Siczka, który obrazową metaforą zwrócił się do uczniów, by brali przykład z moralnej postawy i bogactwa zalet osobowości lotników, bo „są oni bliżej nieba”.
        Po poświęceniu sztandaru Przewodnicząca Rady Rodziców p. Honorata Wietraszuk odczytała Akt Fundacji Sztandaru, w którym odnaleźć można przesłanie, by sztandar ufundowany przez społeczność szkolną i przyjaciół gimnazjum był znakiem uosabiającym Polskę i najwyższe wartości.
Po wystąpieniu przewodniczącej Rady Rodziców nastąpił moment wbijania w drzewce sztandaru honorowych gwoździ przez przedstawicieli władz miasta –  wiceprezydenta  Ryszarda Fałka, przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika. Potem honorowe gwoździe wbili: w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty- starszy wizytator p. Teresa Traczyk, przedstawiciele rodziców –      p. Monika Nobis-Bysińska, p. Jan Sulima, a także przedstawiciele nauczycieli – p. Barbara Cichy,     p. Mariusz Nowakowski oraz reprezentanci uczniów – Klaudia Twardowska i Miłosz Płaskociński.
       Z wielkim szacunkiem i pieczołowitością p. dyr. Mirosława Ruta przejęła od rodziców sztandar szkoły, by przekazać go uczniom. Doniosłość tego wydarzenia podkreśliła słowami: „Drodzy uczniowie. Wręczam Wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, godności i największej więzi z ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem”.
Uczniowie, przejmując sztandar, całują jego skraj, a potem przyrzekają go czcić, strzec jego honoru i pracować na dobre imię szkoły.
       Następnie poczet sztandarowy zaprezentował zgromadzonym sztandar szkoły,                                  a p.dyr. Małgorzata Pudzianowska dokładnie opisała jego wygląd. 

Sztandar Publicznego Gimnazjum nr 10 im. Lotników Polskich

       Od dziś wszyscy już będą wiedzieć, że sztandar naszej szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach jednego metra. Obszyty jest złotymi frędzlami, a drzewiec o wysokości 2 m 20 cm zakończony jest okuciem z metalowym orłem. 
Na biało-czerwonym rewersie umieszczono godło państwowe- srebrno-złoty orzeł ze zwróconą w prawo głową ozdobioną złotą koroną. Jego rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania wszelkich trudności.
      Wokół orła widnieje napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA.
Awers jest w kolorze chabru. Pośrodku na biało-czerwonej szachownicy znajduje się samolot w srebrnoszarym kolorze. 
Wokół samolotu umieszczono nazwę szkoły.
Sztandar dla społeczności szkolnej ma znaczenie symboliczne – to znak Polski, ale i naszej Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

Ślubowanie

       Pani dyr. Mirosława Ruta została poproszona o odczytanie aktu ślubowania, które złożyli uczniowie reprezentujący klasy pierwsze, drugie i trzecie, przedstawiciele nauczycieli i rodziców.
      Wszystkie ważne momenty ceremonii, akty wręczania i przekazywania sztandaru, wprowadzania i wyprowadzania pocztów zebrani podkreślali powstaniem z miejsc. Doniosłość tych chwil akcentowała orkiestra wojskowa sygnałami muzycznymi granymi na instrumentach dętych drewnianych i blaszanych oraz werblach z talerzami.

Tablica pamiątkowa

       Po uroczystościach na sali gimnastycznej p. dyr. Małgorzata Pudzianowska poprosiła przybyłych gości, by wszyscy udali się na korytarz pierwszego piętra, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica ufundowana przez społeczność szkolną.
Aktu odsłonięcia tablicy dokonał wiceprezydent Radomia p. Ryszard Fałek wraz z zastępcą dowódcy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego ppłk Krzysztofem Baranowskim. Następnie biskup Stefan Siczek poświęcił tablicę, która zajmuje całą boczną ściankę holu. 
Na ciemnoniebieskim tle widnieją dwa srebrne samoloty Orlik, a za nimi snują się dwie biało-czerwone smugi symbolizujące nasze barwy narodowe.

Pomnik Lotników Polskich

      Na zakończenie uroczystości zebrani udali się przed szkołę. Po prawej stronie od wejścia do budynku znajduje się pomnik patrona. Na betonowym postumencie umieszczono skrzydło samolotu szkoleniowego Orlik przekazane naszemu gimnazjum przez władze wojskowe.
Na skrzydle umieszczona jest nazwa naszej szkoły.
     Wszyscy obecni byli świadkami poświęcenia tego pomnika przez biskupa Stefana Siczka. Po tym akcie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Wystawy

         Po zakończeniu obfitej w ważne wydarzenia uroczystości wszyscy zebrani mieli czas na swobodne rozmowy, wymianę spostrzeżeń i podzielenie się wrażeniami. Wielu z nich zainteresowało się tematycznymi ekspozycjami będącymi pokłosiem wielu miesięcy przygotowań do tego właśnie dnia.
         Każdy z gości otrzymał symboliczny upominek- w skromnej torebce, do której dołączone było okolicznościowe logo szkoły, znajdował się folder naszego gimnazjum i numer specjalny gazetki „Strzał w10”. Niektórzy przeglądali ich zawartość, inni jednodniówkę o Air Show lub stare i nowsze kroniki szkoły. Zainteresowani mieli też możliwość obejrzenia okolicznościowych wystawek
i tablic. 
        Na parterze wyeksponowano między innymi odznaki wojskowe i ryngrafy jednostek lotniczych (kolekcja ze zbiorów por. pil. Jarosława Lipca), elementy stroju lotników, np. czapki „pilotki”, książki z symbolami lotniczymi, czarną skrzynkę samolotu (w kolorze pomarańczowym!). Duże wrażenie na oglądających mogły też wywrzeć manekiny 
w kombinezonach lotniczych oraz w galowym mundurze lotniczym.
       Na ścianach korytarzy budynku oraz w poszczególnych salach lekcyjnych umieszczono wiele wystawek tematycznych poświęconych przede wszystkim wybitnym polskim pilotom, np. Franciszkowi Żwirce i Stanisławowi Wigurze, Stanisławowi Skarżyskiemu nazywanemu polskim Ikarem, Janinie Lewandowskiej – pierwszej kobiecie w Europie, która wykonała skok na spadochronie z wysokości 5 kilometrów, lotnikom z Dywizjonu 303 – Janowi Zumbachowi, Władysławowi Gnysiowi i Stanisławowi Skalskiemu.
        Rezultatem konkursów fotograficznych i projektów edukacyjnych jest wystawa na korytarzu pierwszego piętra. Dzięki uczniowskim prezentacjom można poznać historię początków polskiego lotnictwa, historię lotnictwa radomskiego, zobaczyć, jak wyglądały polskie samoloty wojenne sprzed II wojny światowej, porównać je z samolotami II RP czy tymi najnowocześniejszymi prezentowanymi na Air Show. Wystawka o intrygującym tytule – „Dlaczego 19.04.2012?” 
przez kilka tygodni wyjaśniała uczniom, dlaczego od tego właśnie dnia będziemy obchodzić święto naszej szkoły.

Część artystyczna.

       Rozpoczęła się ona wystąpieniem chóru szkolnego pod batutą Pana Mirosława Moniaka. Zespół wykonał Marsz Sokołów – pieśń, którą szczególnie cenił wybitny radomski konstruktor, prof. Tadeusz Sołtyk. Następnie na scenie pojawili się członkowie koła teatralnego prowadzonego przez Panią Edytę Duliniec i Panią Agnieszkę Sołśnię. Grupa zaprezentowała przedstawienie, którego fabułę stanowiły losy chłopca o imieniu Michaś. Jego trudne, pozbawione sensu życie zmieniło się w pewien wigilijny wieczór. Dzięki interwencji tajemniczych gości z Olimpu ( Dedala i Ikara) na jego drodze stanął samotny dziennikarz, pan Raczek. Mężczyzna zaopiekował się chłopcem i pomógł mu odnaleźć cel życia. Chłopiec zapragnął zostać pilotem, mimo trudności, z którymi musiał się zmierzyć, udało mu się zrealizować marzenia o lataniu.
       Ciekawą stronę przedstawienia stanowiła muzyka. Aktorzy prezentowali swój kunszt przy dźwiękach pozytywki i radosnym brzmieniu katarynki.
Inscenizację uświetniły dekoracje wykonane przez uczniów pod nadzorem opiekunek koła teatralnego i Pani Urszuli Kliszewskiej, a aktorzy pojawili się na scenie w kostiumach zaprojektowanych specjalnie na tę okazję.Całość utrzymana była w klimacie lat dwudziestych XX wieku.
        Po prezentacji teatralnej na scenie ponownie wystąpił chór szkolny, który tym razem oczarował publiczność wykonaniem „Hymnu Lotników”. 
Część artystyczna zakończyła się pokazem multimedialnym ukazującym niezwykłe umiejętności Zespołu Akrobacyjnego „Orlik”przygotowaną przez Barbarę Cichy.


Krótka refleksja

      Już Mały Książę w rozmowie z pilotem stwierdził: „Idąc prosto przed siebie, nie można zajść daleko”. Od dzisiaj my jako społeczność szkoły pod opiekuńczymi skrzydłami naszego patrona mamy cel tej drogi- wzbijać się w górę naszych możliwości i zespołowo pokonywać wszelkie trudności.

 

Relację z nadania imienia szkole przygotowały: Urszula Wójcik,Wiesława Lepla,
Agnieszka Sołśnia, Edyta Duliniec.

 

 

Wolontariat

Wolontariat