Wybór patrona

W roku szkolnym 2008/2009 społeczność PG nr 10 w Radomiu rozpoczęła przygotowania do nadania szkole imienia. Zgłoszono pięć kandydatur. Głosowali uczniowie, rodzice i nauczyciele. Sumowanie głosów odbyło się według następujących zasad: każda klasa oddawała głos na tego kandydata, który uzyskał największą liczbę wskazań. Jeśli dwóch kandydatów miało równą liczbę głosów – klasa oddawała dwa głosy – na obu. Podobnie liczone były głosy rodziców danej klasy. W roku szkolnym 2009/2010 głosowali uczniowie klas pierwszych.

Po podsumowaniu głosów otrzymano następujące wyniki:
 Cyprian Kamil Norwid – 19 głosów (11 od uczniów
i rodziców, 8 od nauczycieli)
– ks. Jerzy Popiełuszko – 24 głosy (18 od uczniów 
i rodziców, 6 od nauczycieli)
 Lotnicy Polscy – 53 głosy (29 od uczniów
i rodziców, 24 od nauczycieli)
– rotmistrz Witold Pilecki – 24 głosy (9 od uczniów
i rodziców, 15 od nauczycieli)
– 72. Pułk Piechoty im. D. Czachowskiego – 
1 głos (0 od uczniów i rodziców, 1 od nauczycieli)

Z powyższego zestawienia wynika, że społeczność szkolna wybrała na patrona PG nr 10 w Radomiu Lotników Polskich.

 

Wolontariat

Wolontariat