Spotkanie z ks. biskupem Piotrem Turzyńskim

13 marca, 2018 | Ważne wydarzenia

    Samorząd Uczniowski wraz ze świetlicą szkolną organizuje spotkania z cyklu ,, Sto pytań do …” ze znanymi przedstawicielami życia politycznego, kulturalnego i sportowego z regionu radomskiego.
Tym razem naszym gościem był ks. biskup Piotr Turzyński. Mottem jego posługi duszpasterskiej są słowa św. Augustyna:
,, Jeśli te rzeczy są piękne,
jaki jest Ten, który je stworzył”.
Biskup Piotr w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konkretne fakty z historii Polski i Europy, świadczące o ich chrześcijańskich korzeniach. Poprzez prezentację największych zabytków sztuki architektonicznej wykazał jak wielką inspiracją w twórczości artystycznej jest wiara w Boga. To właśnie chrześcijaństwo jest korzeniem, na którym Europejczycy budowali swoją tożsamość. Wyraźnym tego przejawem jest również czerpanie inspiracji przez współczesnych autorów literackich takich jak:Tolkien czy Lewis.
Kolejnym etapem spotkania było zadawanie nurtujących pytań przez uczniów. Wśród nich pojawiły się takie, które traktowały o dialogu chrześcijaństwa
ze światem, historycznych i współczesnych dylematach moralnych, a także samym celu i posługi księdza biskupa.

    Spotkanie zakończyło się konkursem, który poprowadził nasz zacny gość nagradzając uczestników upominkami.

 

Wolontariat

Wolontariat